Narzędzie transformacji

Analiza BEST

Co to jest analiza BEST?

Pewnie słyszałeś już gdzieś, że Jesteś CUDem, czyli Ciałem, Umysłem i Duszą.

Nazwa BEST pochodzi właśnie od Body-Energy-Soul and Transformation.

Analiza BEST obejmuje właśnie te przestrzenie i pozwala przeskanować swoje ciało, energie i poznać bardziej siebie, czyli swoją Duszę. Przechodzimy od najbardziej materialnej przestrzeni jakim jest ciało fizyczne, po bardziej subtelne ciała energetyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe ciała.

Sesja odbywa się online. Jest to zdecydowanie lepsze dla Ciebie, gdyż po pierwsze jesteś w swojej bezpiecznej przestrzeni, a po drugie nie będziesz odczuwać mojej energii, tylko swoją bez żadnych zakłóceń.

Uzyskasz informacje takie jak:

I. Ciało fizyczne

- Poziom Witamin i Minerałów w ciele fizycznym

- Dolegliwości w ciele fizycznym i ich przyczyna

- Emocje zablokowane w organach ciała fizycznego oraz skąd pochodzą

- Działanie w obrębie tych zablokowanych emocji, by ta emocja została uwolniona przy zastosowaniu połączenia kilku metod. Sama metoda nie jest ważna, tylko ważna jest intencja i decyzja puszczenia danej emocji.

- Pochodzenie zablokowanej emocji z rodu oraz określenie metody jej transformacji

II. Energia

- Przeskanowanie ciał subtelnych pod kontem blokad lub innego działania

- Określenia skali energii Istoty Ludzkiej oraz potencjalnego poziomu w różnych przypadkach, sytuacjach

- Określenie skali poziomu wibracji Istoty Ludzkiej

- Określenie skali energii w konkretnym miejscu np. domu, pracy, wakacjach. W tym również sprawdzenie swojego miejsca mocy.

- Przeskanowanie czakr pod kontem zablokowania, oczyszczenia, harmonii energetycznej

- Przeskanowanie meridianów i odpowiednie działanie pod kontem ich harmonizacji

- Określenie koloru aury i jej czystości

- Określenie Poziomu zrozumienia i przyporządkowane im wartości wibracji

- Określenie polaryzacji energetycznej (energia żeńska, męska, neutralna) w tym momencie (również procentowe)

- Określenie energii swojego żywiołu (ogień, powietrze, ziemia, woda)

- Określenie poziomu obecnej sensytywności na energię oraz jego potencjału

III. Dusza

- Określenie darów duszy z jakimi tu przyszła i poziom ich odblokowania

- Określenie wymiaru z którego pochodzi dusza

- Poziom scalenia duszy i ewentualne przywrócenie jej utraconych, skradzionych części

- Określenie zgodności doświadczenia z planem duszy

- Określenie procentowe w jakiej ilości dusza się wcieliła

- Określenie aktywnego obciążenia na dany moment oraz procentowy wpływ tego obciążenia

- Transformacja tego obciążenia, przy użyciu odpowiednich działań (hipnozy, obrazu, symbolu).

- Określenie zaburzeń w przestrzeni i działanie neutralizujące te zaburzenie

- Sprawdzenie mechanizmu wymiany energetycznej - podłączeń i ich przyczyn

Dodatkowo:

- Określenie zgodności potencjału związku z konkretną osobą

- Określenie zgodności pochodzenia z konkretną osobą

- Określenie zgodności wibracyjnej związku z konkretną osobą

- Dowolne pytanie na które odpowiedź jest tak, nie, może (max 5 pytań)

- Dowolne sprawdzenie jak dobrą decyzją jest to co planujesz (max 5 kwestii)

Analiza opracowana głownie na podstawie zestawu plansz radiestezyjnych Anny Głowacz.

https://gwiezdnedzieci.pl/pl/p/Zestaw-plansz-radiestezyjnych/104

Analiza odbywa się przy użyciu mojego daru radiestezji oraz narzędzi jakim jest stan hipnotyczny czyli rozluźnienia ciała i umysłu i przejście umysłu na stan Theta.

Masz dwie opcje do wyboru:

1. Spotkanie online z pełną analizą BEST + nagranie z sesji

2. Wprowadzenie w stan hipnozy i przejście przez wszystkie obszary analizy BEST + nagranie sesji

W trakcie sesji mogą zostać zastosowane różne techniki jak regresje - cofnięcie się do źródła/ przyczyny , uwolnienie emocji, transformacja niesłużących programów.

Chcesz zapytać o cenę, czy umówić się na wstępną rozmowę, skontaktuj się ze mną!

Jestem tu dla Ciebie